Belg staat achter klimaatwet

Meer dan de helft van de Belgen vindt dat er een bindende klimaatwet moet komen. Daarnaast zal het klimaatprobleem bij 45% van de Belgen invloed hebben op het stemgedrag en wil 73% van de Belgen weten wat de klimaatoplossingen zullen kosten. Zo blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 Belgen.

Het onderzoek liep van vrijdag 8 maart tot en met woensdag 13 maart 2019, werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Burat in samenwerking met prof. Gino Verleye van de Universiteit Gent en verwerkt door Dynata. De opdracht hiertoe werd gegeven door Sign for my Future, de coalitie die oproept voor een krachtiger klimaatbeleid en streeft naar een bindende klimaatwet in België.

Draagvlak voor een klimaatwet
Meer dan de helft van de Belgen (België: 53% - Vlaanderen: 51%, Wallonië: 52%, Brussel: 63%) vindt dat België een bindende klimaatwet moet indienen en goedkeuren. Slechts 14% is het daar niet mee eens.

De Belg blijkt de politiek te wantrouwen op het vlak van een afdoend klimaatbeleid en relevante klimaatmaatregelen. Niet alleen vinden 6 op 10 Belgen dat de politiek onvoldoende doet om de klimaatopwarming tegen te gaan, maar 7 op de 10 ondervraagden willen ook dat de politiek zich bindend laat adviseren en controleren door wetenschappers en experts om het effect van de maatregelen op te volgen. ​ 

Een duidelijk investeringsplan en een doorrekening van alle kosten en opbrengsten
Nog opvallend: 73% vindt dat de politiek moet aangeven wat de klimaatoplossingen gaan kosten en 64% is vragende partij voor een grootschalig investeringsplan waardoor burgers en bedrijven effectieve klimaatoplossingen kunnen doorvoeren.

Het klimaatprobleem zal wegen op het stemgedrag van de Belgen
Slechts 10% van de Belgen is niet akkoord dat het klimaat een dringend probleem is dat nu moet worden opgelost. De ganse bevolking lijkt op dezelfde golflengte te zitten: er zijn geen grote verschillen tussen opleidingsniveau, regio of leeftijd.

45% van de Belgen zal zijn stemgedrag laten bepalen door het klimaatprobleem. Bij 10% van de Belgen bepaalt het klimaatprobleem het stemgedrag volledig; bij 35% zal het klimaatprobleem de stemkeuze zeker laten meewegen.

Met name die partijen die een duidelijk ​ standpunt op het vlak van klimaat innemen en die met concrete voorstellen en oplossingen komen, blijken de kiezer te kunnen aanspreken. ​ Hierbij is het van groot belang dat er ook iets van hoop en positiviteit uit deze maatregelen blijkt. In dat verband verklaren 6 op de 10 Belgen dat ze op een partij willen stemmen die ​ in klimaatmaatregelen kansen ziet om ook in de toekomst onze welvaart en ons welzijn te garanderen.

Effectief klimaatbeleid: niet alleen door de politiek
68% vindt dat er de komende 5 à 10 jaar een brede samenwerking moet komen van burgers, mensen uit het bedrijfsleven en uit maatschappelijke organisaties en dat zij het klimaatbeleid moeten bepalen. 67% vindt dat er een onafhankelijk controleorgaan moet komen dat de effectiviteit van de maatregelen zal controleren en het beleid kan bijsturen als dat nodig is. 63% vindt dat de oplossingen moeten komen vanuit de academische wereld en dat experts het beleid moeten bepalen. ​ 

Sign For My Future vraagt aan de politiek om klare taal te spreken
De Belg is nog hoopvol: 60% gaat ervan uit dat het nog niet te laat is maar vindt wel dat er ook daadwerkelijk iets moet worden gedaan, omdat het zichzelf niet zal oplossen (76%).

“Sign for my Future vraagt een klimaatwet, een investeringsplan en een onafhankelijke klimaatraad. De resultaten van dit onderzoek sterken ons in onze opdracht. Hoog tijd dat de politieke partijen klare taal spreken: welke klimaatdoelstellingen stellen jullie voor 2050 voor, zijn jullie bereid deze juridisch te verankeren en hoe willen jullie dit doen? De bevolking is vragende partij”, aldus de initiatiefnemers.

Sign for my Future
Sign for my Future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die samen alle Belgen oproepen om te tekenen op signformyfuture.be en zo de volgende regeringen te vragen werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Tekenen kan op signformyfuture.be

Voor meer informatie:
Laurien Spruyt - pers@signformyfuture.be - 0496 92 50 07

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.